Vi ritar det nya stadsbiblioteket i Ulricehamn.

 

Efter en lång paus och väntan på en justerad detaljplan är vi nu mitt uppe i detaljprojekteringen. Den nya byggnaden beräknas ta emot cirka 85 000 besökare varje år, och kommer utöver själva biblioteket att innehålla bland annat utställningshall, en black box för föreställningar, föredrag och konserter, samt mötesrum, arbetsplatser och kafé. 

Biblioteket är beläget mitt i centrala Ulricehamn och bidrar till att skapa en förlängning av stadens gatunät ner mot sjön Åsundens strand. 

Bilderna är utredningsskisser i projekteringsskedet. 

+

Utopia Jazz

Nu har dörrarna slagits upp till jazzklubben Utopia i Göteborg. Med enkla medel och i nära samarbete med beställare och inredningssnickare har vi hjälpt till att lyfta en tidigare oansenlig lokal till en levande mötesplats med mat, bar och livemusik av högsta klass. Vi är otroligt stolta över att ha fått vara med och bidra till detta underbara ställe. 

utopia jazz göteborg topo arkitekter

Ombyggnader och lokalanpassningar

I ett antal olika projekt har vi hjälpt bostadsrättsföreningar i Göteborgsregionen med att ta fram förslag för ombyggnader, lokalanpassningar och kompletteringar av olika slag.

 

En viktig del av vår insats har varit att i tidiga skeden utreda förutsättningar för att bygglov ska medges genom analys av befintliga förhållanden, som tillåten exploatering i detaljplanen, brandregler, dagsljuskrav, tillgänglighetsregler och estetiska och kulturhistoriska varsamhetskrav.

Kontakta oss gärna om du har en fastighet som du funderar på att komplettera eller bygga om!

vasastaden göteborg fasad ombyggnad

Miljöcertifiering

Sanatorieskogen

Vi har fått i uppdrag att samordna miljöcertifieringen enligt Miljöbyggnad Silver för nybyggnad av Sanatorieskogens F-6-skola i Ulricehamn. Skolan ligger naturnära i en backe och innehåller bibliotek, matsal med kök och stor fullskalig idrottshall och 7 hemvister om 3 klasser.

 

Uppdraget innebär ​att samordna projektörer för att vi gemensamt skall nå de krav på energi, inomhusmiljö och materialval som Miljöbyggnad Silver ställer.

Har du frågor om miljöcertifiering, eller om bra miljöval i största allmänhet? Tveka inte att höra av dig till Louise Kronander, vår certifierade miljöbyggsamordnare.

miljöcertifiering skola

Hönsmobil för regenerativt jordbruk

Nybyggnad av hönshus på hjul, uppfört av återvunna material för ett regenerativt jordbruk. Hönorna är tillsammans med får och getter del av ett roterande betessystem för minskad resursanvändning och ökad biologisk mångfald.

hönsmobil regenerativt jordbruk

Bostäder i centrala Tranemo

Vi ritar 28 hyresrätter i centrala Tranemo. Verksamhetslokaler i markplan och gemensamhetslokal högst upp med utgång till takterrass och utsikt över sjön. Ett ambitiöst projekt som kommer att lyfta centrum.

Smålägenheter i Göteborgs norra skärgård

Öckerö i Göteborgs norra skärgård är en kommun med stort behov av lägenheter för unga familjer och ensamstående. Vi har tagit fram underlag för upprättandet av en ny detaljplan för ett flerbostadshus med smålägenheter på Hönö. I nära samarbete med fastighetsägaren har vi optimerat tomtens kvaliteter med största möjliga hänsyn till omgivande bebyggelse. Nu har detaljplanen antagits. Vi ser fram emot att få fortsätta utveckla projektet!

Tillbyggnad av Grästorps ishall

Vi har ritat en tillbyggnad av Åse och Viste Arena i Grästorp på uppdrag av Grästorps kommun. Tillbyggnaden innehåller bland annat nya omklädningsrum, maskinhall, skottramp och förberedelse för ett framtida vandrarhem. Nu projekterar vi färdigt arbetshandlingarna på uppdrag av Brixly.