W-1347-001.jpg

Fiskebäck äldreboende i Lysekil

Fiskebäck äldreboende i Lysekil som vi ritat på uppdrag av Riksbyggen är framröstat till Årets vård- och omsorgsboende 2021. Fackjuryns omdöme löd:

 

“Ett gott exempel på ett marknära boende med fina boendekvaliteter som egen uteplats och varierade vistelseytor. Den innovativa planlösningen skapar spännande rumsligheter som bryter ner skalan och motverkar institutionskänslan.”

Projektet består av 80 lägenheter för personer med demens- och soma­tiska sjukdomar, fördelade på 8 boendegrupper, samt lokaler för bland annat dagverksamhet och gemensam matsal. Merparten av bostäderna ligger i markplan med egen uteplats.

Vi har utformat projektet från de första skisserna till färdiga bygghandlingar. Inredning av Monica Strandäng och utemiljö av Mareld landskap.

Uppdraget utfördes av Efem arkitektkontor, innan vi blev Topo arkitekter.

W-1347-003.jpg
W-1347-002_edited.jpg