W-1351-cut.jpg
W-1351-001.jpg

Livscykelanalys i skisskedet

Vi vill att livscykeltänkande ska genomsyra varje projekt från de första skisserna, hela vägen fram till färdig byggnad. Med utgångspunkt i den tanken har vi tagit fram rapporten LCA i skisskedet: hur arkitekter kan jobba med livscykelanalys.

 

Rapporten tar sin utgångspunkt i frågan om hur livscykelanalys kan fungera som ett verktyg i tidiga projektskeden och hur krav på låg klimatpåverkan kan påverka byggnadens utformning.

I rapporten tar vi med hjälp av översiktliga livscykelberäkningar som en integrerad del av skissprocessen fram ett förslag på ett litet enfamiljshus. Processen ligger till grund för ett metodförslag för tidiga skeden med inriktning på rätt val av stomme, grund och klimatskal.

Rapporten är framtagen inom ramen för Boverkets stöd för innovativt och hållbart bostadsbyggande och finns för nedladdning här (pdf, öppnas i ny flik).

 

Byggtjänsts omvärldsbevakning har även publicerat en uppföljande intervju om rapporten med Louise Kronander som kan läsas här.

W-1351-002.jpg